Zmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych Sprawozdawca Bill Newton Dunn cz I zanieczyszczenia środowiskaZmiana rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych Sprawozdawca Bill Newton Dunn

KE proponuje usuniecie fosforanów ze środków myjących i piorących. Technicznie jest to możliwe i powinno się to zrobić. Fosfor który trafia do wody po praniu prowadzi do eutrofizacji wód w całej Europie i zanieczyszczenia środowiska. Przyczynia się to do rozwoju glonów i niszczy życie w wodach. Ważne jest rozszerzenie zakresu na proszki i płyny do zmywarek. Istotne jest jak najszybsze przeprowadzenie badań i przedstawienie propozycji. Powinno się uwzględnić środki piorące i myjące. Celem jest szybsze oczyszczenie wód w Europie. Istnieją technologie stosowania środków bez fosforanów. Czterech dużych producentów w Europie jest już w stanie zapewnić stosowanie środków bez fosforanów, również w zmywarkach. Uwzględnienie zmywarek do naczyń mogłoby doprowadzić do upadku małych i średnich przedsiębiorstw, głownie w Europie środkowej, produkujących środki do zmywarek. Konieczna jest analiza Komisji czy należy wprowadzić stosowanie środków bez fosforu w pralkach i zmywarkach czy opóźnić ten proces tak by zachować miejsca pracy w Europie środkowej. Niezbędne są szczegółowe ustalenia.

Klass Christa Rocznie zużywane jest 20 mln ton środków piorących. Jest to największy wolumen produktów ubocznych. Obywatele chcą żyć w czystości. Widoczny jest związek czystości z poziomem życia, ponieważ najwięcej środków czystości kupowanych jest w krajach rozwiniętych. Środki te muszą zachować właściwości czyszczące, być przyjazne dla środowiska i mieć niską cenę. Wiele krajów europejskich nie stosuje detergentów piorących z fosforanami.Fosfor jest surowcem cennym, dostępnym w ograniczonych ilościach. Należy rozsądnie obchodzić się z tym surowcem. Zakaz stosowania fosforanów w detergentach piorących nie może stanowić problemu. Należy przyzwyczaić obywateli do używania właściwych środków myjących. Środki bez fosforanów wymagają wyższej temperatury i dodatkowych cyklów pracy maszyny do mycia naczyń. Powinno się wprowadzić odzyskiwanie fosforanów, dla lepszego wykorzystania zasobów. Przed zakazem stosowania fosforanów w maszynach do mycia należy opracować substytuty. Istotne jest jak najszybsze wykonanie studium określającego sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalne ilości związków fosforu w legendach podaje się w udziałach procentowych. Dopuszczany odsetek fosforu należy określić w gramach a nie %. Ważne jest ograniczenie ilościowe a nie %, maksymalnie do 0,5 gr na cykl prania.

Westlund Asa KE dość wolno reaguje. Największa ilość fosforanów pochodzi z rolnictwa. Środki piorące i myjące są dużym źródłem fosforanów. Wiele krajów wprowadziło zakaz stosowania fosforanów. Już kilka lat temu 70% wszystkich detergentów sprzedawanych w Szwecji było wolnych od fosforu. Szwecja wprowadza zasadę zgodnie z którą tylko 0,2 gr fosforanów będą mogły zawierać środki piorące i myjące. Środki istnieją na rynku i należy zadbać o zmianę przepisów. Trzeba wprowadzić przepisy, które będą regulować, również środki do zmywarek. W Europie występują różne stopnie twardości wody. Istnieją środki które są stosowane także w przypadku wody twardej. Należy określić stałe zasady odnośnie mierzenia limitów ilości fosforu na cykl prania. Granica 0,5gr na cykl pranie jest zbyt wysoka. Należy wprowadzić niższy próg 0,2 gr. W przyszłości należy wprowadzić bardziej rygorystyczne limity niż te które proponuje KE. Okres badań komisji jest zbyt długi. Eickhout Bas Fosforany w eutrofizacji wód słonych i słodkich mają ogromne znaczenie. Konieczne jest poszerzenie zakresu stosowania o środki przeznaczone do mycia w zmywarkach. Zakazy stosowania środków są już w Szwecji i Francji. Przepisy Europejskie musza być zgodne z tym co się dzieje w państwach członkowskich. Należy w pełni wykorzystać klauzulę rewizyjną. Przepisy UE muszą być zgodne z działaniami w państwach członkowskich. KE przeprowadzi analizę stosowania zakazu fosforanów w przemyśle i na skalę przemysłową. Niezbędne jest poprawianie metod recyklingu fosforu. Należy oszczędnie wykorzystywać ten surowiec. Niezbędne jest stosowanie substancji zamiennych. Trzeba przeprowadzić badania wpływu na środowisko środków zastępujących fosforany. Niezbędna jest klauzula bezpieczeństwa dla środków zastępujących fosforany.