Pytanie ustne nr 2012/08 skierowane przez Lindę McAvan dotyczące dyrektywy w sprawie jakości powietrza – dwutlenek azotu zanieczyszczenia środowiskaL. McAvan: Zostało przeprowadzone przez Komisje badanie odnośnie tego w jaki sposób państwa członkowskie radzą sobie z osiągnięciem celów dotyczących jakości powietrza i okazuje się, że mają z tym trudności. Czy jest to spowodowane tym, że państwa członkowskie nieodpowiednio wdrażają prawo czy nie są zbyt ambitne? Czy też prawdziwym problemem jest poprawienie jakości pojazdów, szczególnie jeśli chodzi o silniki wysokoprężne? Co wg Komisji jest przyczyną problemów z wdrażaniem tych przepisów? Kiedy zostanie odnotowany znaczący postęp w tym zakresie? Czy pojawią się nowe standardy?

Komisja Europejska: Odnośnie jakości powietrza za rok 2011 jest wiele państw gdzie wartości PM 10 zarówno pod względem wartości dziennych jak i nocnych są przekroczone. Emisja dwutlenku azotu jest związana głównie z ruchem drogowym i silnikami diesla. Komisja w tym zakresie nie rozpatruje czystości powietrza w kontekście całych państw tylko mniejszych stref. Niektóre z państw członkowskich powiedziały że nie będą w stanie zagwarantować w niektórych strefach osiągnięcia odpowiedniego poziomu redukcji do 2020 r. W zakresie dwutlenku azotu opracowywane są na nowo wszystkie zagadnienia polityki dotyczące ochrony powietrza.

V. Prodi: Źródłem zanieczyszczenia środowiska są silniki spalinowe a szczególnie diesel. Trzeba ograniczyć źródło tych emisji. W dalszym wymiarze czasowym trzeba zmierzać do pojazdów w pełni napędzanych elektrycznością.

L. McAvan: Czy występuje odpowiedni postęp w sposobie tworzeniu samochodów? Czy Europa jest w stanie spełniać kryteria ograniczenia emisji przy obecnym stanie technicznym pojazdów? Jak wyglądają procedury dotyczące wprowadzania sankcji?

Komisja Europejska: Obecnie istnieje problem z hasłem rzeczywistych emisji w ruchu drogowym. Trzeba przyjrzeć się różnym rodzajom emisji. Obecny system kontroli emisji zrobił wiele dobrego, ale trzeba patrzeć w przyszłość.

Silnik samochodowy - źródłem zanieczyszczenia środowiska

Silnik samochodowy – źródłem zanieczyszczenia środowiska

Trzeba się przyjrzeć skąd bierze się problem i nie wystarczy wprowadzać nowych aktów ustawodawczych. Istnieje problem z zarządzaniem w zakresie jakości powietrza. Występuje pewien rozdźwięk, jeżeli chodzi o zrozumienie kompetencji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Trzeba pamiętać, że jak wprowadza się bardzo szczegółowe ustawodawstwo to pojawia się krytyka na szczeblu krajowym. System sankcji i ich wymiar zostanie ustalony po przeprowadzeniu przeglądu skuteczności wdrażania dyrektywy. Komisja stwierdza, że egzekwowanie niektórych standardów przyniosło wymierne efekty.