Przystąpienie UE do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego pogłębianiu zanieczyszczenia środowiskaS. Tatarella: Ważne, aby Parlament podjął decyzję o przystąpieniu do Protokołu. Jest to dopiero pierwszy krok do współpracy z pozostałymi krajami basenu Morza Śródziemnego. Bez takiej współpracy nie ma możliwości ochrony tego morza. Wszelkiego rodzaju eksploracja tego terenu stanowi zagrożenie i może prowadzić do katastrofy. Trzeba dbać o naturalne zasoby Morza Śródziemnego. Prace powinny prowadzić tylko te firmy, które mogą zagwarantować ich przebieg bez jakiejkolwiek straty i ryzyka zanieczyszczenia środowiska. Bezpieczeństwo powinno być tutaj absolutnym priorytetem.

T. Skylakakis: Protokół jest już starszym dokumentem, ale obejmuje Konwencję Barcelońską, która jest dobrym dokumentem w dziedzinie współpracy w basenie Morza Śródziemnego. Ochrona tego terenu jest bardzo istotna. Ważne jest, aby wszystkie państwa leżące przy Morzu Śródziemnym ratyfikowały ten dokument. Nie jest on może idealny, ale pozwoli na wprowadzenie pewnego minimalnego standardu.

C. Lepage: Nawet jeżeli Protokół ten nie rozwiązuje wszystkich problemów, ważne jest aby UE go podpisała.

Komisja Europejska: Ratyfikacja tego Protokołu jest pilna i konieczna. Jest to sygnał polityczny wysłany do partnerów na południu o jasnym przekazie, że UE również podejmuje wysiłki w zakresie ochrony Morza Śródziemnego przed eksploracją.